Elektronický podpis

Co to je elektronický podpis?

Za ektronický podpis se v širším významu dá považovat jakékoliv uvedení identifikačních údajů autora do elektronického dokumentu. Takovýto podpis samozřejmě není schopen zaručit ani integritu ani autenticitu podepsaného. Zaručený elektronický podpis zajišťuje pomocí kryptografických metod a dohledu nezávislé třetí strany (certifikační autority) integritu a autenticitu dat.

Kde všude využijete elektronický podpis

  • podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ
  • přihlášky a odhlášky k nemocenskému pojištění
  • elektronické podání přiznání k DPH
  • datové schránky – podepsání příloh datové zprávy
  • el. komunikace se státní správou, krajskými a městskými úřady
  • elektronická komunikace se zdravotními pojišťovnami
  • elektronický podpis PDF dokumentů
  • elektronický podpis emailů

Čipové karty

JSIGN karty bezpečně uchovávají certifikáty a privátní podepisovací klíč uživatele.
Karty odpovídají nařízení eIDAS.

Čtečky čipových karet

Univerzální čtečka čipových karet splňující normy a certifikaci dle technického listu.
Tato čtečka je využívána pro všechny občanské průkazy na Slovensku.

PDF Signer+

Program pro rychlý elektronický podpis dokumentu.
Nejjednodušší používání ze všech programů na trhu.

VerisignIT

Pro potřeby organizací a státní správu byl vyvinut program který elektronicky podepíše všechny typy dokumentů, ověřuje elektronické podpisy i dokumenty el. podepsané

Token ME

TokenME je prakticky malé zařízení, k bezpečnému přechovávání osobních digitálních
identifikátorů k jednoduchému použití v již existující PKI infrastruktuře.

Konverze do PDF / A

Zajistěte si konverzi dokumentu do formátu PDF určené pro archivaci. Dokument mimo jiné musí obsahovat časové razítko.